Monday, 9 April 2012

Fizik Ting. 4 Bab 3 : DAYA & TEKANAN (3.3)


3.3       TEKANAN GAS

Tekanan gas berdasarkan teori kinetik

Teori kinetik mengatakan molekul-molekul gas sentiasa bergerak secara rawak.
Oleh itu berlaku perlanggaran sesama molekul dan perlanggaran molekul dengan dinding.
Perlanggaran sesama molekul adalah perlanggaran kenyal di mana jumlah tenaga kinetik molekul adalah abadi.
Perlanggaran molekul dengan dinding bekas menghasilkan daya impuls.
Bila terdapat daya maka terhasillah tekanan sebab P =  F
                                                                                  A

Kesan kepada molekul gas atau gas apabila isipadu bekas dikurangkan
(1)     Bilangan molekul,ketumpatan molekul,saiz molekul adalah tetap.
(2)     Bilangan molekul perunit isipadu bertambah
(3)     Jarak antara molekul berkurangan
(4)     Masa perlanggaran molekul dengan dinding berkurangan
(5)     Frekuensi perlanggaran molekul dengan dinding bertambah
(6)     Ketumpatan gas bertambah
(7)     Tekanan gas bertambah

Kesan kepada molekul gas atau gas jika suhu bekas bertambah
(1)     Halaju molekul gas bertambah
(2)     Tenaga kinetik purata molekul bertambah
(3)     Kadar perubahan momemtum bertambah
(4)     Tekanan bertambah


Alat untuk menyukat tekanan gas

a) Manometer
Pgas  =  Patmosfera +  h cm


b) Tolok Bordon
Apabila gas memasuki tiub logam melengkung, tekanan gas akan meluruskan tiub tersebut.
Gerakan tiub logam dibesarkan oleh sistem tuas dan akhirnya penunjuk terpesong.

No comments:

Post a Comment